Jeżeli nie posiadasz TOKENu, a chcesz korzystać z elektronicznej wersji narzędzia TROS-KA, Kliknij tutaj